Welkom op de website van Tunturi Online | Onderdeel van Fit en sportgroep Benelux

Doorzoek site

Garantie voorwaarden

De consument ontleent wettelijke rechten aan de van toepassing zijnde nationale wetgeving aangaande de handel in consumentengoederen en de garantie zal deze rechten niet beperken. De wederverkoper van Tunturi verstrekt, voor de door u aangeschafte nieuwe trainingsapparatuur een door de fabrikant, Accell Fitness Division B.V., geleverde garantie. De garantie betreft gedurende de garantieperiode optredende fabricagefouten voortvloeiend uit materiaal of arbeid.

Tunturi zal naar zijn keuze een defect onderdeel of apparaat herstellen of vervangen overeenkomstig de onderstaande voorwaarden.

De Garantie voor de Eigenaar geldt alleen dan wanneer het toestel wordt gebruikt in de door Accell Fitness Division B.V. voor dat toestel toegestane gebruiksomgeving. Voor elk toestel wordt de toegestane gebruiksomgeving beschreven in de gebruiksaanwijzing van het toestel. Accell Fitness Division B.V. onderscheidt drie typen van gebruiksomgevingen:

1. THUISGEBRUIK: het toestel wordt alleen gebruikt door de leden van het gezin dat het toestel heeft aangeschaft.

2. LICHT COMMERCIEEL GEBRUIK: het toestel wordt door een beperkte groep mensen gebruikt; hiermee wordt vooral gebruik onder toezicht bedoeld, thuis of voor conditietesten, bijvoorbeeld op scholen, in hotels, appartementen, bedrijven enz. De aan te bevelen gebruiksintensiteit van een toestel bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik is maximaal 5 uur per dag.

3. PROFESSIONEEL GEBRUIK: het toestel kan door iedereen in het fitnesscentrum naar believen en zonder begeleiding of toezicht worden gebruikt.

De garantieperiodes van verschillende componenten van het toestel staan in de onderstaande tabel. Het frame is, zoals het in de onderdelenlijst van de handleiding genoemd wordt, de basisconstructie van het fitnessapparaat.  

Garantieperiodes De garantieperiode begint op de aankoopdatum

Frame Motor looptrainer Elektrische onderdelen Elektromagneetrem
Thuisgebruik 20/30/40 serie
15 jaar 15 jaar 24 mnd (+ 12 mnd) Levenslang
Thuisgebruik 60/70/80 serie 20 jaar 20 jaar 36 mnd (+ 12 mnd) Levenslang
Licht commercieel gebruik 18 mnd 18 mnd 18 mnd Levenslang
Professioneel gebruik 12 mnd 12 mnd 12 mnd Levenslang
* Getal in de trainer benaming geeft product gradatie aan

De voorwaarden van de Garantie voor Eigenaars kunnen per land verschillen. De garantieperiode begint op de datum van aankoop van het toestel door de eerste eigenaar; eventuele onder de garantie vallende reparaties leiden niet tot verlenging van de garantieperiode. Als u bij thuisgebruik binnen 2 weken na aankoop uw trainer registreert profiteert u optimaal van de voordelen van de internationale- Tunturi-garantie. Wanneer een toestel voor thuisgebruik wordt geregistreerd, wordt de garantieperiode voor elektrische en overige onderdelen verlengd met een extra garantietijd van 12 maanden, zoals in de bovenstaande tabel is aangegeven als (+12 mnd).

GARANTIEBEPERKINGEN

De garantie dekt defecten van het toestel die het gevolg zijn van materiaalfouten of onjuist uitgevoerd werk, mits het toestel zijn originele samenstelling heeft. De garantie betreft alleen defecten die blijken tijdens normaal gebruik overeenkomstig de meegeleverde gebruiksaanwijzing, mits de montage-, onderhouds- en gebruiksaanwijzingen van Tunturi zijn opgevolgd. Accell Fitness Division B.V. en zijn wederverkopers zijn niet aansprakelijk voor defecten tengevolge van factoren waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen. De garantie betreft alleen de eerste eigenaar van het toestel en is alleen geldig in landen waar een geautoriseerde importeur van Accell Fitness Division B.V. is gevestigd.

De garantie betreft geen trainingstoestellen of onderdelen die zijn gewijzigd zonder toestemming van Accell Fitness Division B.V. De garantie dekt geen defecten tengevolge van normale slijtage, onjuist gebruik, gebruik in omstandigheden waarvoor het toestel niet is bedoeld, corrosie of schade ontstaan tijdens laden of transport. De garantie geldt niet voor geluiden die ontstaan door het gebruik, als ze het gebruik van het apparaat niet wezenlijk belemmeren en niet veroorzaakt zijn door een defect aan het apparaat.

De garantie omvat ook geen onderhoudsmaatregelen, zoals reiniging, smering of normale inspectie van onderdelen, noch dergelijke montagewerkzaamheden die de klant zelf kan uitvoeren en die geen speciale demontage en montage van het toestel vereisen. Dit soort maatregelen zijn bijv. vervanging van monitoren, pedalen of andere vergelijkbare eenvoudige onderdelen. Garantieherstel dat is uitgevoerd door een ander dan de geautoriseerde Tunturivertegenwoordiger wordt niet vergoed.

De garantie geldt alleen voor normaal, voorgeschreven gebruik van het product zoals beschreven in de handleiding.

STORINGSMELDING

Een storingsmelding dient op zijn minst de volgende gegevens te bevatten:

1. Het serienummer van het defecte toestel.

2. De datum waarop het toestel aan de oorspronkelijke koper is geleverd.

3. Informatie over de plaats waar het toestel is opgesteld en de gebruiksomgeving (thuis, licht commercieel, professioneel).

4. Exacte omschrijving van het defect of de storing.  

U kunt Tunturi bereiken via 036-5460050

 • De aankoopbon is altijd een voorwaarde voor behandeling van garantiezaken: bewaar uw aankoopbon zorgvuldig. De bij thuisgebruik mogelijk verlengde garantieduur treedt alleen in als het toestel is geregistreerd.


 • Bewaar het registratiebewijs van uw toestel zorgvuldig, dit vergemakkelijkt de afwikkeling van garantiezaken.

  GARANTIEDEKKING

  In geen enkele omstandigheid zal Accell Fitness Division B.V. of een wederverkoper van Tunturi aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte schade geleden door de koper, zoals verlies van gebruiksnut of inkomstenderving of andere indirecte economische gevolgen.

  HERSTEL OF VERVANGING VAN HET PRODUCT

  Ondanks continue kwaliteitsbewaking is het mogelijk dat het toestel een specifiek defect of een functiestoring vertoont tengevolge van een bepaald component. In veel gevallen is het overbodig het gehele toestel voor reparatie aan te bieden, daar het defect meestal te verhelpen zal zijn door het defecte onderdeel te vervangen. Voor informatie omtrent de garantie gelieve u contact op te nemen met uw eigen wederverkoper van Tunturi.

  ARBEIDSKOSTEN

  De garantie dekt arbeidskosten tengevolge van het herstel van het toestel gedurende twaalf (12) maanden na de oorspronkelijke aankoop van het toestel, mits het toestel in het bezit is van de oorspronkelijke eigenaar.

  PRODUCTREGISTRATIE

  Tunturi wil zijn producten en diensten voortdurend ontwikkelen en in overeenstemming brengen met de wensen en eisen van zijn klanten. Daarom verzoeken wij u om uw trainingstoestel zo snel mogelijk te registreren, doch uiterlijk binnen twee weken na aankoop. Door uw toestel bij ons te registreren kunt u zich ervan verzekeren dat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Wanneer een toestel voor thuisgebruik wordt geregistreerd, wordt de garantieperiode voor elektrische en overige onderdelen verlengd met een extra garantietijd van 12 maanden.

   BELANGRIJK

  1. Op de omslag van de gebruiksaanwijzing ziet u waar het serienummer op het toestel is aangebracht. Het serienummer bestaat uit 11 tekens, bijv. 9A9A-01234H.
  2.
  Het toestel kan slechts door één persoon worden geregistreerd.
  3.
  Uw registratie wordt opgeslagen in de database van Tunturi. Het is echter aan te bevelen om het door u ingevulde registratieformulier af te drukken en te bewaren. Wanneer u in garantiezaken contact met ons opneemt, vindt u hierop snel alle benodigde gegevens.

 •  Ga naar de pagina voor materieelregistratie